+18

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 181-2 მუხლის III-IV ნაწილებით 18 წლამდე ახალგაზრდისთვის (არასრულწლოვნისთვის) ცივი იარაღის მიყიდვა ითვლება უკანონო ქმედებად.

Knife.ge იტოვებს ინფორმაციის გადამოწმების უფლებას არაკანონიერი ქმედების თავიდან ასაცილებლად. აგრეთვე გვაქვს უფლება, ვაწარმოოთ კერძო გამოძიება იმ მიზნით, რომ დავადგინოთ, ნამდვილად ხართ თუ არა 18 წლის და მეტის.

იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მომხმარებლის ასაკის გადამოწმება, Knife.ge იტოვებს უფლებას, მყიდველს მოსთხოვოს ასაკის დადასტურება.

იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანს ხელი მიუწვდება ინტერნეტთან დაკავშირებულ კომპიუტერზე, შესაძლო არაკეთილსინდისიერი გამოყენებისგან თავის დასაცავად , გთხოვთ, საიდუმლოდ შეინახოთ თქვენი ანგარიშის ნომერი, მომხმარებლის სახელი და პაროლი.