საქართველოს დანების მწარმოებელთა და კოლექციონერთა ასოციაციის პრეზენტაცია

ავტორი Jaba Bokuchava თარიღი

18 თებერვალს, ტერმინალის (საერთო სამუშაო სივრცე) საკონფერენციო დარბაზში, ჩატარდა საქართველოს დანების მწარმოებელთა და კოლექციონერთა ასოციაციის პრეზენტაცია.

საქართველოს დანების მწარმოებელთა და კოლექციონერთა ასოციაცია

აუდიტორიასთან დისკუსია შედგა შემდეგი თემატიკიდან გამომდინარე:

 • დარგის პოპულარიზაცია
 • არსებული და აქტუალური პრობლემების განხილვა
 • დაიგეგმება გზები, რომ მოხდეს არსებული პროფესიების შენარჩუნება და მათი კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა
 • ტრადიციული მჭედლობის ხელშეწყობა
 • ახლის შექმნა
 • საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებთან თანამშრომლობა
 • საინიციატივო ჯგუფების შექმნა

პრეზენტაციის პარალელურად სტუმრებს ასოციაციაში გაწევრიანების შესაძლებლობაც ჰქონდათ. ასოციაციას ექნება ინიციატივის წარდგენის ფორმა და წესები, რომლის საფუძველზეც მოხდება საკითხების განხილვა. შესაბამისად ასოციაციის პრეზენტაციაზე სარეგისტრაციო სააპლიკაციო ფორმა და ასოციაციის განაწესი იყო გაზიარებული.

ფოტოკოლაჟი

საქართველოს დანების მწარმოებელთა და კოლექციონერთა ასოციაციის პრეზენტაცია

 

საქართველოს დანების მწარმოებელთა და კოლექციონერთა ასოციაციაში წევრების მიღება დაიწყო!

შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

რატომ უნდა გახდეთ ასოციაციის წევრი?

ასოციაციის დამფუძნებელი წევრი, წევრი და პარტნიორი წევრი სარგებლობს შემდეგი პრივილეგიებით:

 • წევრზე გაიცემა ასოციაციის წევრობის დამადასტურებელი მოწმობა;
 • წევრი მუდმივად ინფორმირებულია დანების სფეროში მიმდინარე მოვლენების შესახებ;
 • ასოციაციის წევრ ან/და პარტნიორ სპეციალიზირებულ მაღაზიებში დანის ან მისი აქსესუარის შეძენისას 10%-იანი ფასდაკლებით;
 • წევრებს უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ასოციაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვაში, გეგმების პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების შემუშავებასა და განხორციელებაში;
 • წევრს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის კომისიების ან ჯგუფების საქმიანობაში, თუ ასეთი შეიქმნა;
 • წევრებს უფლება აქვთ აირჩიონ და არჩეულ იქნენ ასოციაციის მმართველ ორგანოებში; საერთო კრება ირჩევს გამგეობას, გამგეობა ირჩევს გამგეობის თავმჯდომარეს და პრეზიდენტს.
 • წევრს უფლება აქვს მიიღოს მონაწილეობა ასოციაციის წევრთა საერთო კრებებში;
 • წევრებს უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ასოციაციის ნებისმიერ ღონისძიებაში.

უამრავი მიზეზია თუ რატომ უნდა გახდეთ საქართველოს დანების მწარმოებელთა და კოლექციონერთა ასოციაციის წევრი!

ასოციაციის წესდება 

ასოციაციის პრეზენტაცია

ასოციაციის ერთერთი მთავარი პრინციპიდან გამომდინარე, რაც გულისხმობს თანამშრომლობას და არა რაიმე სახის რადიკალიზმს და აგრესიას, ვგეგმავთ ყველა დაინტერესულ მხარესთან მუშაობას და საერთო ინტერესების და ხედვის აღმოჩენის შემთხვევაში თანამშრომლობას. დაინტერესებულ მხარეებში მოიაზრებიან როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და ბიზნეს კომპანიები, ასევე კერძო პირები. ასოციაციას ექნება ინიციატივის წარდგენის ფორმა და წესები, რომლის საფუძველზეც მოხდება საკითხების განხილვა. შესაბამისად ასოციაციის პრეზენტაციაზე სარეგისტრაციო სააპლიკაციო ფორმასთან ერთად ეს ფორმაც იქნება გაზიარებული.

ასოციაციის რეგისტრაციის იდეა იდეა და სურვილი გაჩნდა ქართველი ოსტატების, მეიარაღეების, მესაჭურვლეების მხარდაჭერის მიზნით და ასევე ამ თემით დაინტერესებული მრავალფეროვანი აუტორიის თხოვნიდან გამომდინარე.

საქართველოს დანების მწარმოებელთა და კოლექციონერთა ასოციაცია არის გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს დანების ოსტატებს, კოლექციონერებს, ადამიანებს რომლებიც დანებს საკუთარ ყოველდღიურ საქმიანობაში იყენებენ, ადამიანებს რომლებიც ზრუნავენ ქართული ისტორიული/ტრადიციული იარაღის შენარჩუნებაზე, რესტავრაციაზე, ადამიანებს რომლებიც არიან სფეროს გულშემატკივრები, დაკავებულნი არიან პირდაპირი ან ირიბი კავშირით სფეროსთან რაიმე კომერციული საქმიანობით, ყიდვა-გაყიდვით, ლესვით, რესტავრაციით, ნედლეულის დამზადებით, შემკობით და სხვა. კომპანიებს რომლებიც პირდაპირ ან ირიბ კავშირში არიან სფეროსთან, როგორებიც არიან მონადირული მაღაზიები, სუვენირული მაღაზიები, აქსესუარების და სასაჩუქრე მაღაზიები. ასევე, სფეროსთან დაკავშირებულ ასოციაციებს და სხვა გაერთიანებებს.

ვიდეოკოლაჟი

იმედი

ჯორჯიან ტაიმსი - გადაცემა კაპიტალი ავტობანის რუბრიკა