დანის ლესვა

როგორ ავლესოთ სახლის პირობებში? შეიძინეთ დანის მწყობრში მოსაყვანი საშუალება მუსატი (musat). სახლის პირობებში, მისი გამოყენება, ყველაზე მარტივი და პრაქტიკულია. თუ ვატყობთ, რომ მუსატზე რამდენიმე გასმა აღარ ყოფნის, მაშინ დანა პროფესიონალურად უნდა გაილესოს. დაუშვებელია დანის ალესვა მექანიკურ სალესზე, ის აზიანებს დანის პირს.

პროფესიონალური ლესვა - თავდაპირველად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ბრუნვადი, სწრაფი სალესი საშუალება როგორიცაა: ტაჩილა, გრინდერი თუ სხვა აზიანებს დანას. ხარისხიანი დანის ლესვა უნდა განხორციელდეს, ნელი და რაც მთავარია ცივი მეთოდით.

ლესე lese დანის ლესვა knife sharpening

დანის ღირებულების დიდ ნაწილს შეადგენს მეტალი. მეტალის რესურსის გამოყენება მხოლოდ სათანადო ალესვის შემთხვევაში ხდება. ჩვენი ლესვის სისტემა საშუალებას იძლევა მოხდეს დანის რესურსის სრული გამოყენება. აილესოს დანა გრადუსის მეათედის სიზუსტით. ალესვა ხდება უმაღლესი ხარისხის ელბორებით, ალმასებით და კერამიკული ქვებით.

ლესვის სერვისები 

  • პროფესიონალი შეფმზარეულებისთვის სათანადო კუთხეზე დანების ლესვა
  • მონადირეებისთვის სათანადო კუთხეზე დანების ლესვა, შესაფერისი აბრაზიულობის ქვით ფინიშს ცხოველურ ქსოვილებზე უკეთესად სამუშაოდ
  • მოლაშქრეებისათვის მაღალ კუთხეზე ლესვა დანის რესურსის გახანგრძლივების მიზნით

დანა არის ინსტრუმენტი, რომლის ხარისხიანად მუშაობისთვისაც საჭიროა შესაფერისი ალესვა.